Gedragstherapie

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Binnen de gedragstherapie worden klachten en problemen als 'gedrag' gezien, dat onstond in interactie met de omgeving, waarbij denken, voelen en doen een rol spelen. Binnen de therapie wordt vooral naar nieuw gewenst gedrag gezocht en wordt dit aangeleerd en ingeoefend.


En nu in mensentaal ?

Binnen gedragstherapie wordt op een zeer concrete, gestructureerde en duidelijke manier naar kinderen en hun omgeving gekeken. Er wordt eerst grondig besproken wat het probleem precies omvat. Nadien wordt dit onderzocht en besproken. De therapeut stelt vervolgens een plan op en stelt dit voor. Pas als dit plan goedgekeurd wordt, kan gestart worden met behandelen.

De therapeut bespreekt al deze stappen op voorhand en gaat mee op zoek naar hoe nieuw gewenst gedrag kan aangeleerd worden.

De gedragstherapie wordt tot op vandaag als één van de meest wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodes gezien.


kevin.olieux@gmail.com - GSM: 0472 86 19 34 - Molenslag 10, 9921 Lievegem (Vinderhoute)

Erkenningsnummer: 851110311 - Visumnummer: 272865 - Ondernemingsnummer: 0834.709.744